Leefstijl

Lekker Fit

Schoolsportvereniging

De bewaarkalender van de Tuimelaar is nu al digitaal beschikbaar

 • Bewaarkalender-obs-de-Tuimelaar-2014-2015-1Op de website is de bewaarkalender van obs de Tuimelaar al digitaal beschikbaar.
 • We zijn uiterst content met de deze keer wel erg mooie uitvoering en gaan ervan uit dat we alle belangrijke gebeurtenissen voor U overzichtelijk on kaart gebracht hebben .
 • Binnenkort is de papieren versie ook beschikbaar .
 • Per gezin wordt 1 exemplaar  beschikbaar gesteld worden en ook ouders die hun eerste zoon of dochter op de Tuimelaar komen inschrijven , ontvangen een exemplaar

 

Studiedagen en dan geen school

 • studiedagOp maandag 15 september en dinsdag 16 september hebben de leerkrachten van de Tuimelaar twee studiedagen.
 • De kinderen hebben daardoor deze twee dagen geen school.
 • We vragen U om daar rekening mee te houden.
 • De leerkrachten van onze  school gaan tijdens deze twee dagen aan de slag met onder andere een nieuwe opzet van de groepsplannen , krijgen info over Passend Onderwijs en wijze waarop we op de Tuimelaar hiermee omgaan .

Nieuwe informatie over de schooldocumenten 2014 – 2015

infoOp de website vinden jullie onder het kopje informatie onderstaande documenten.

Weekbrief maandag 15 september 2014 tot en met vrijdag 19 september 2014.

info_signDe weekbrief van maandag 15 tot vrijdag 19 september.

Groep Nul wel op school tijdens de studiedagen.

 • Groep Nul is tijdens de studiedagen gewoon aan het werk.

Vanuit de medezeggenschapsraad.

 • medezeggenschapsraadOp 9 september vergaderde de medezeggenschapsraad van onze school .
 • Onderdeel van deze bijeenkomst was het bespreken en vaststellen van de schoolgids 2014-2015 , het jaaractiviteitenplan , het zorgplan, het jaarrooster 2014-2015  en het ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs.
 • Ook werd gesproken over de stand van zaken van de mogelijk in 2015 uit te voeren renovatie van beide gebouwen.

Informatieavond groepen 5-6 en 7-8.

 • ogg.gifZoals bekend werken de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 in de combinatiegroepen 5-6 en 7-8.
 • Ouders hebben vaak vragen over de wijze waarop er in een combinatiegroep gewerkt wordt.
 • Om deze vragen te kunnen stellen en laten beantwoorden , hebben we op donderdag 18 september om 19.00 uur een informatieavond georganiseerd.
 • Omdat we graag willen weten hoeveel ouders we kunnen verwachten , vragen we U om zich door middel van het strookje in de papieren weekbrief voor deze avond aan te melden.

VDA activiteiten op de Tuimelaar.

vdaDe afgelopen week zijn de laatste activiteiten voor het VDA van start gegaan .

 • De groepen 1 en 2 zijn iedere dag bezig met activiteiten die gericht zijn op woordenschat, sociale vaardigheden, handvaardigheid en muzikale en culturele vaardigheden.
 • De groepen 3 en 4 krijgen onder andere lessen techniek , Engels , ICT en Boekenclub.
 • De groepen 5 en 6 krijgen lessen techniek , Engels en ICT.
 • En de groepen 7 en 8 krijgen lessen Engels en ICT.
 • We gaan ervan uit dat we bij deze lessen veel plezier hebben en natuurlijk ook veel kunnen leren.

Stagiaire Kunstzinnige Therapie

DSC06407Beste ouders ,

Dit schooljaar heeft de Tuimelaar een stagiaire Kunstzinnige Therapie .Deetje Salesia gaat deze stage bij ons lopen lopen.

Onderstaand vinden jullie de informatie die zij over zichzelf en over de therapie heeft opgesteld .

Met vriendelijke groeten ,

Hans van der Kellen , directeur van obs de Tuimelaar.

Stagiaire Kunstzinnige Therapie

Beste kinderen en beste ouders van OBS De Tuimelaar,

 • Hierbij wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Deetje Salesia en misschien herkent u mij nog als oud leerling van de Tuimelaar.
 • Momenteel studeer ik aan de Hogeschool in Leiden als kunstzinnig therapeut. Inmiddels zit ik in mijn afstudeerfase en loop ik van 1 september 2014 tot eind januari 2015 stage als kunstzinnig therapeut op de Tuimelaar.
 • Ik observeer leerlingen van groep 3 tot 8 tijdens de lessen en in de pauzes. Aan de hand van observaties en gesprekken met de leerkrachten maak ik een selectie van kinderen die ik kunstzinnige begeleiding zou willen bieden.
 • De ouders en verzorgers van deze kinderen zullen nog expliciet een brief van mij ontvangen voor een akkoord en kunnen eventueel bij mij op bezoek komen voor een inlichtingsgesprek.
 • De kunstzinnige therapie is volledig kosteloos.

In de bijlage is meer informatie over mij als stagiaire en over kunstzinnige therapie te vinden.

Weekbrief maandag 8 september tot en met vrijdag 12 september 2014.

info_signDe eerste weekbrief van het nieuwe schooljaar.

We zijn weer begonnen!

 • Back-to-SchoolOp maandag 1 september zijn we weer begonnen en dat was toch wel heel plezierig .
 • We kwamen in een in de vakantie geweldig schoongemaakte school .
 • We hebben een paar groepen van lokaal laten wisselen . De groepen 1 en 2 hebben van lokaal geruild en groep 3 is naar het lokaal van groep 4 gegaan .
 • Alle klassen en overige ruimtes van de school waren weer opnieuw ingericht en er waren enkele noodzakelijke reparaties uitgevoerd .
 • Duidelijk was dat de kinderen en hun nieuwe juffen en meesters al snel weer aan elkaar gewend waren .
 • Nieuw zijn de afspraken voor de pauze die we tussen de middag hebben . Afgelopen jaar moesten de kinderen van de groepen 3 en 4 op het binnenplein pauzeren maar nu mogen ze in de pauze ook op het buitenplein ( ons sportplein ) pauzeren.
 • We kunnen duidelijk zien dat ze hiervan genieten .
 • We begonnen met een groot gedeelte van de VDA lessen, die nu over de hele dag verdeeld gegeven worden . In de week van 8 september gaan alle VDA activiteiten van start.
 • Nieuw is dat meester Faroek met alle kinderen van de groepen 4 tot en met 8 in het computerlokaal aan de slag gaat met het onderdeel Woordenschat van onze Begrijpend Lezen Methode “Nieuwsbegrip XL.
 • Ook verzorgt meester Faroek twee keer per week de lessen wereldoriëntatie in de groepen 7 en 8.
 • Op het moment dat deze lessen aan groep 7 gegeven wordt , gaat de leerkracht van groep 7-8 met groep 8 aan de slag en als groep 8 WO krijgt , krijgt groep 7 les van de eigen leerkracht .
 • Kortom ; we waren en zijn flink aan het werk en hebben er zin in en we gaan ervan uit dat dit zo zal blijven .

De bewaarkalender komt eraan

 • kalenderDe afgelopen week hebben we de laatste hand gelegd aan de bewaarkalender voor het schooljaar 2014-2015. We gaan ervan uit dat we de bewaarkalender over twee weken aan de ouders kunnen verstrekken .
 • We gaan dan uit van 1 kalender per gezin .

Informatie over activiteiten .

 • klassenOm U nu al te informeren over tijden voor gymlessen, zwemmen , VDA lessen , Lekker Fit, WO lessen voor de groepen 7 en 8 en de computerlessen Woordenschat van Nieuwsbegrip XL , vindt U bij de papieren weekbrief een schema waarin alle activiteiten en tijden vermeld zijn .
 • Als U over dit schema nog vragen heeft , kunt U hiervoor terecht bij de leerkrachten of bij de schoolleiding.

Bijeenkomst van de medezeggenschapsraad

 • Medezeggenschapsraad1Op dinsdag 9 september vergadert de medezeggenschapsraad van onze school om 19.00 uur in de personeelskamer .
 • Ook belangstellenden zijn bij deze bijeenkomst van harte welkom.
 • Bespreekpunten zijn onder andere de schoolgids 2014-2015 , het Zorgplan 2014-2015 , het vakantierooster en de urentabel , het Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs van obs de Tuimelaar en het veranderingsplan 2014-2015.

Alvast voor in de agenda.

 • info_sign Op maandag 15 september en op dinsdag 16 september hebben we 2 studiedagen .
 • Deze studiedagen werden voor de zomervakantie ook al aan U doorgegeven.
 • De kinderen hebben deze twee dagen geen school en we vragen U nu alvast om hier rekening mee te houden .
 • De leerkrachten zullen tijdens deze studiedagen, voor alle te geven vakken hun plannen gaan opstellen en met de leerkrachten van de vorige groep ,goed overleggen over de juiste wijze van benadering van de kinderen .