O.B.S. De Tuimelaar - Hoogvliet - Rotterdam

Leefstijl

Lekker Fit

Schoolsportvereniging

De zomervakantie is begonnen

 • schoolvakantieOp 12 juli is de zomervakantie begonnen en na de vakantie start de school weer op maandag 24 augustus .
 • Namens alle medewerkers van de Tuimelaar wensen we iedereen een heel goede vakantie!
 • Op donderdag 20- en vrijdag 21 augustus zijn de leerkrachten vanaf 9.00 uur op school om alle voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar te treffen .
 • Als dat nodig is , kunt U tijdens deze twee dagen contact met hen krijgen

Nieuw personeel na de zomervakantie

 • welkomNa de zomervakantie begint Angela Slob als nieuwe leerkracht van groep 7 op onze school .
 • Joanieke Seton zal als invalster voor juf Karen het overgrote deel van de week les gaan geven aan groep 3.
 •  Juf Karen zal voorlopig maar 3 ochtenden les kunnen geven aan de groep.
 • Juf Joanieke zal daarom de eindverantwoording voor deze groep krijgen
 • We wensen juf Angela en juf Joanieke een heel fijne tijd op de Tuimelaar . we zien er nu al naar uit om met jullie samen te gaan werken!
 • Op 1 oktober 2015 zal Sanne Vreugdenhil beginnen als nieuwe directeur van de Tuimelaar. Ina de Reus , onze adjunct op de Tuimelaar , zal van 24 augustus tot 1 oktober, de directietaken voor haar rekening nemen.

Laatste bericht van meester Hans

Bedankt voor het prachtige afscheid.

 • IMG_4891Op donderdag 9 juli nam ik afscheid van de kinderen , ouders en collega’s van de Tuimelaar.
 • En wat was ik blij met het geweldig georganiseerde feest .
 • Om 10.00 uur kwamen we aan en werden we ontvangen met prachtige Turkse muziek.
 • Dat kwam heel goed uit, want Turkije is onze favoriete vakantiebestemming.
 • Uiteindelijk bleek dat de hele dag in het teken van Turkije stond.
 • Op het schoolplein stonden alle kinderen en heel veel ouders.
 • Het feest begon met een wel heel mooie door kinderen opgevoerde Turkse dans, die door 2 muzikanten begeleid werd.
 • Daarna werden mijn vrouw en ik door de kinderen van alle groepen prachtig toegezongen.
 • Vervolgens werden we naar de prachtig versierde personeelskamer gebracht.
 • Daar kwamen alle groepen op bezoek en die hadden prachtige optredens voorbereid  en gaven wel erg mooi gemaakte cadeautjes.
 • ’s Middags namen we afscheid van de ouders en aan het eind van de middag was er een receptie voor genodigden.
 • Mijn vrouw en ik bedanken jullie voor de wel heel erg mooie dag , voor de vriendelijke woorden , voor al het werk dat voor en tijdens deze dag verricht is en voor de vele cadeaus.
 • We zullen lange tijd en met heel veel plezier aan dit afscheid terug blijven denken!

IMG_4883

Laatste weekbrief van het schooljaar

 • bijnavakantieDit is de laatste weekbrief van dit schooljaar.
 • In deze weekbrief ook al mededelingen die van belang zijn voor het nieuwe schooljaar.
 • Bekijk hier de weekbrief

Bericht van meester Hans.

meesterhansBeste ouders en leerlingen van de Tuimelaar.

Zoals inmiddels wel bekend zal zijn, ga ik aan het eind van dit schooljaar met pensioen.Duidelijk zal zijn dat ik daar heel veel zin in heb, want ik heb genoeg hobby’s en contacten om mij niet te gaan vervelen.

Ik ga nog wat vaker op vakantie en voortaan buiten de schoolvakanties.Ook zal ik wat regelmatiger het theater gaan bezoeken en zal ik wat vaker met mijn vier kleinkinderen op kunnen trekken.Heel fijn is dat mijn vrouw Rose gelijk met mij met pensioen gaat.We gaan dus heerlijk genieten en zullen dat wel in een wat rustiger tempo doen dan we tot nu toe gewend zijn.

Toch zal ik de Tuimelaar wel behoorlijk gaan missen. Ik zal de contacten met de ouders zeker gaan missen, want met veel van jullie heb ik heel intensief contact gehad, ik ga het koken met ouders missen en zeker de heerlijke maaltijden die ik iedere maand van jullie kreeg, ook ga ik zeker de kinderen missen, van wie ik iedere dag een hand kreeg en natuurlijk mis ik de collega’s waar ik jaren mee heb gewerkt.

Ik vertrouw erop dat het heel goed met iedereen van de Tuimelaar zal gaan.

En natuurlijk zal ik nog wel eens op de Tuimelaar langskomen om te kijken hoe met iedereen gaat.

Met vriendelijke groeten,  

Hans van der Kellen.

Info over de laatste schoolweek.

 • Op vrijdag 10 juli hebben de kinderen geen school.
 • Deze vrije dag stond niet vermeld in de bewaarkalender en U heeft daar dus ook geen rekening mee kunnen houden.
 • Als U vrijdag geen opvang heeft, kunt u dat van te voren aangeven bij de leerkracht van Uw zoon of dochter of bij de schoolleiding.
 • Uw zoon of dochter kan dan gewoon naar school en zal daar opgevangen worden.

Nieuws over groep 8

 • groene-duim-op-knoop-thumb10058872Maandag is de afscheidsavond van groep 8 en de kinderen van deze groep voeren dan de afscheidsmusical op voor hun familieleden en voor de meesters en juffen van de school.
 • Op dinsdag hebben we voor groep 8 een afscheidsdag georganiseerd.
 • We wensen de kinderen heel veel succes bij het opvoeren van de musical en veel plezier tijdens de afscheidsdag op dinsdag.
 • En natuurlijk wensen we jullie succes op het gymnasium, de havo, het VMBO op verschillende niveaus en op de Praktijkschool.
 • Natuurlijk horen we het komend schooljaar heel graag van jullie hoe het met jullie gaat op het Voortgezet Onderwijs!

Klassen gaan verhuizen.

 • verhuizenOmdat we het komend schooljaar de groepen 5-6 en 7-8 het grootste deel van de week kunnen splitsen, moeten we klassen laten verhuizen.
 • We gaan daar maandag 6 juli mee beginnen.
 • Groep 3 verhuist naar het lokaal tegenover de personeelskamer, groep 4 verhuist naar het huidige lokaal van groep 3, groep 5 verhuist naar het lokaal van groep 4 en groep 6 gaat naar het lokaal van groep 5-6.
 • We moeten dus met elkaar hard aan het werk.
 • We gaan ervan uit dat we woensdag 8 juli alle verhuizingen achter de rug hebben.

De nieuwe directeur start op 1 oktober 2015.

 • IMG_4784Sanne Vreugdenhil is benoemd als nieuwe directeur van de Tuimelaar.
 • Zij werkt nu nog op een andere school en kan daarom pas op 1 oktober bij ons beginnen.
 • Ina de Reus, onze adjunct directeur, zal tot 1 oktober alle directietaken voor haar rekening nemen.

Afscheid van meester Hans op donderdag 9 juli.

 • meesterhansOp donderdag 9 juli nemen de kinderen afscheid van meester Hans die met ingang van het nieuwe schooljaar met pensioen gaat.
 • Ouders hebben al een uitnodiging ontvangen om donderdag 9 juli afscheid van hem te nemen.
 • Aan het eind van de middag is er nog een receptie voor genodigden.

Een nieuwe leerkracht voor groep 7.

 • welkomAfgelopen week is Angela Slob benoemd als nieuwe leerkracht op de Tuimelaar.
 • Juf Angela is in augustus 23 jaar , enthousiast , erg gemotiveerd , een prettig persoon en heeft veel zin om met ingang van het nieuwe schooljaar les te gaan geven aan de kinderen van groep 7.
 • En wij zijn blij dat ze graag bij ons wil komen werken.

Nu alvast info over vakanties en studiedagen in het nieuwe schooljaar.

Pas na de zomervakantie ontvangt U van ons de bewaarkalender voor het nieuwe schooljaar.

Onderstaand alvast het overzicht van de vakanties en studiedagen in het schooljaar 2015-2016.

 • Start school na de zomervakantie           24 augustus 2015
 • Herfstvakantie                                               19 oktober tot en met 23 oktober 2015
 • Kerstvakantie                                                 21 december 2015 tot en met 1 januari 2016
 • Voorjaarsvakantie                                          22 februari tot en met 26 februari 2016
 • Paasvakantie                                                   24 maart tot en met 28 maart 2016
 • Meivakantie                                                   25 april tot en met 6 mei 2016
 • Pinkstervakantie                                             16 mei 2016
 • Juni vakantie                                                 13 juni tot en met 17 juni 2016
 • Zomervakantie                                               11 juli tot en met 19 augustus 2016

Studiedagen;

Vrijdag 4 september 2015, woensdag 16 september 2015, vrijdag 16 oktober 2015, woensdag 4 november en vrijdag  19 februari 2016.

Weekbrief maandag 29 juni tot en met vrijdag 3 juli 2015.

info_signDe weekbrief tot er met vrijdag 3 juli 2015.

Oudergesprekken.

 • ouderkamerOp dinsdag worden met de ouders van de groepen 1 tot en met 7 gesprekken gevoerd.
 • Bij deze weekbrief ontvangt U hiervoor de uitnodiging.
 • Tijdens dit gesprek spreken we met U over Uw kind, de vorderingen die gemaakt zijn , het doorgaan naar de volgende groep en de ouders van de groepen 3 tot en met 7 krijgen het rapport uitgereikt.
 • Tijdens het rapportgesprek stellen we U ook in de gelegenheid om de door U eigen kind ontworpen kaarten aan te schaffen.

“Kaart in actie” ,koop kaarten die door uw eigen kind ontworpen zijn!

 • Met alle kinderen van de Tuimelaar hebben we enige tijd geleden tekeningen gemaakt.
 • Deze tekeningen zijn opgestuurd naar “Kaart in Actie”.
 • Voor ieder kind hebben we nu setjes van 8 kaarten met als afbeelding de zelf gemaakte tekening.
 • We kunnen U nu al melden dat er echt prachtige kaarten gemaakt zijn en dat we wij heel trots zijn op het resultaat.
 • Tijdens het oudergesprek dat we op 30 juni met U houden , kunt U bij de leerkracht de door Uw eigen kind gemaakte kaarten bekijken en eventueel aanschaffen voor 6 euro .
 • Bij deze kaarten zit een bestellijst en er kunnen dan maximaal 7 extra setjes kaarten besteld worden .
 • Dat kan alleen als er dan ook 6 euro per besteld pakketje kaarten betaald wordt .
 • U kunt op 30 juni natuurlijk ook al meer setjes kaarten kopen.

Van de verkochte setjes kaarten ,ontvangt de Tuimelaar 2 euro per verkocht setje.

Deze opbrengst gaan we besteden aan het kopen van gezelschapsspelen .