Leefstijl

Lekker Fit

Schoolsportvereniging

Vergadering van de medezeggenschapsraad vervalt

 • medezeggenschapsraadIn de planning stond voor donderdag 30 oktober een vergadering van de medezeggenschapsraad.
 • Het belangrijkste bespreekpunt zou de renovatie in 2015 van de beide gebouwen van de Tuimelaar zijn .
 • Omdat op dit moment voor deze bespreking , te weinig informatie beschikbaar is , vervalt de vergadering van de medezeggenschapsraad.
 • Naar verwachting zal de info over de renovatie in de loop van november beschikbaar komen .
 • We zullen dan zo snel mogelijk een nieuwe bijeenkomst van de medezeggenschapsraad plannen .

Weekbrief maandag 20 oktober tot en met vrijdag 30 oktober 2014.

info_signDe weekbrief van maandag 20 oktober tot en met vrijdag 30 oktober 2014.

Ouderbijeenkomst Piramide groepen Nul, 1 en 2.

 • informatieOp donderdag 30 oktober wordt weer een ouderbijeenkomst gehouden over het nieuwe thema van ons Voorschoolprogramma Piramide.
 •  Na de herfstvakantie ontvangen ouders van de groepen Nul, 1 en 2 hiervoor nog een uitnodiging.

Alvast voor in de agenda.

 • Studiedagen personeel obs de Tuimelaar op maandag 3- en dinsdag 4 november 2014.
 • De kinderen hebben deze dagen vrij.studiedag
 • De collega’s van groep NUL nemen niet deel aan de studiedagen .
 • Groep NUL is dus gewoon open tijdens de studiedagen .

Vergadering van de medezeggenschapsraad.

 • medezeggenschapsraadOp donderdag 30 oktober om 19.00 uur  vergadert de medezeggenschapsraad van obs de Tuimelaar in de personeelskamer.
 • De agenda zal na de herfstvakantie op onze website www.bsdetuimelaar.nl geplaatst worden.

Disco op vrijdag 31 oktober.

 • 1.-cover-discoDe groepen 3 tot en met 5 zijn van 19.00 tot 20.00 uur welkom.
 • Voor de groepen 6 tot en met 8 houden we de disco van 20.00 tot 21.00 uur.
 • Voor iets te drinken en wat eten wordt gezorgd.
 • Iedereen mag zijn of haar eigen muziek meenemen.
 • We wensen jullie met elkaar een heel fijne disco.

Blij met actieve ouders op obs de Tuimelaar

 • medezeggenschapsraadGoed om eens te melden hoeveel ouders actief zijn op obs de Tuimelaar.
 • Op woensdag 15 oktober werd de ouderraad met zeven nieuwe ouders uitgebreid naar een totaal aantal van 11 .
 • We waarderen de ouderraad in hoge mate omdat we met hen kunnen zorgen voor de leuke extra’s voor onze kinderen . We hebben het dan over de organisatie vanonder andere de boekenmarkt, feesten zoals Sinterklaas , Kerst , de Meester- en Juffendag , de schoolreizen en het afscheid van de leerlingen vanonder groep 8.
 • In de medezeggenschapsraad zijn ouders goed vertegenwoordigd en zij leveren daar hun inbreng aan de zo goed mogelijke ontwikkeling van de Tuimelaar.
 • Regelmatig worden ouderbijeenkomsten gehouden . We hebben dat dan over voorlichtingsbijeenkomsten die door de Stichting Context worden verzorgd en door steeds meer ouders bezocht worden en de bijeenkomsten over de nieuwe thema’s van ons voorschoolprogramma Piramide voor ouders van de groepen van de groepen Nul , 1 en 2.
 • De inloop ochtenden in de groepen Nul , 1 en 2 worden massaal bezocht en op deze manier ervaren de kinderen op een heel positieve manier de betrokkenheid van hun ouders.
 • De oudergesprekken van afgelopen week werden massaal bezocht en hierdoor konden ouders en leerkrachten met elkaar in gesprek over de aanpak die we voor de kinderen toepassen .
 • Kortom , we zijn op de Tuimelaar erg blij met de inzet van de ouders van onze kinderen op de Tuimelaar en realiseren ons dat we hen het beste uit onze kinderen kunnen halen .

Weekbrief maandag 13 oktober tot en met vrijdag 17 oktober 2014

Gespreksavond maandag 13 oktober.

 • image017Ouders van de Tuimelaar zijn uitgenodigd voor een oudergesprek met de leerkracht van hun kind.
 • Tijdens dit gesprek bespreken we met U de huidige aanpak voor uw kind, de Cito E- toets van het afgelopen schooljaar en voor de groepen 1 en 2 de meest recente BOSOS observatielijst.
 • Voor de ouders van groep 5-6 zijn de oudergesprekken wegen ziekte van juf Ranu, de leerkracht van groep 6, uitgesteld tot na de herfstvakantie.
 • Deze ouders ontvangen na de herfstvakantie een uitnodiging voor hun oudergesprek.

Basketbaltoernooi voor groep 7-8.

 • basketball_clipart Woensdagmiddag 15 oktober nemen we met een meisjes- en een jongensteam van kinderen uit groep 7-8 deel aan het Hoogvlietse basketbaltoernooi.
 • We wensen onze beide teams en hun begeleiders een sportieve en succesvolle middag en we horen natuurlijk graag hoe jullie het ervan afgebracht hebben.

Alvast om rekening mee te houden

 • Herfst ArrangementWe hebben herfstvakantie van maandag 20 oktober tot en met vrijdag 24 oktober.
 • Na de vakantie beginnen we weer op maandag 27 oktober.
 • We wensen iedereen nu al een heel fijne vakantie.

Ouderbijeenkomst Context met als thema “Kleine kinderen , grote angsten.

 • ouderOp dinsdag 14 oktober geeft de Stichting Context in de ouderkamer een voorlichting met als thema “Kleine kinderen, grote angsten.”
 • Er wordt dan gesproken over hoe omgegaan kan worden met spanningen en angsten bij kinderen.
 • Aanvang van deze bijeenkomst is om 8.30 uur.
 • U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Maandag 6 oktober is de Dag van de Leraar.

 • headerOp maandag 6 oktober is de Dag van de Leraar en dat is een heel mooie aanleiding om alle leerkrachten van de Tuimelaar in het zonnetje te zetten.
 • De directie van de Tuimelaar zal hier natuurlijk op gepaste wijze aandacht aan besteden.
 • Het leek ons goed om ook ouders en kinderen van de Tuimelaar op de Dag van de Leraar te wijzen.

Weekbrief van maandag 6 oktober tot en met vrijdag 10 oktober 2014.

InformatieavondDe weekbrief van maandag 6 oktober tot en met vrijdag 10 oktober 2014.

Inschrijvingen kinderen voor groep NUL.

 • groep0De laatste week schrijven we bijzonder veel nieuwe kinderen voor Groep NUL in.
 • Als de wachtlijst groot genoeg is , kan door ons geprobeerd worden om een tweede NUL Groep toegekend te krijgen .
 • Groot voordeel hiervan is dat kinderen veel sneller geplaatst zullen worden.
 • Ouders die nog van plan zijn om hun zoon of dochter in te schrijven voor Groep NUL , vragen we daarom om dit zo snel mogelijk te doen .
 • U kunt hiervoor bijna dagelijks terecht bij de schoolleiding .
 • Binnen een kwartiertje vullen we dan samen met U het digitale inschrijfformulier in .
 • We zouden het ontzettend waarderen wanneer ouders van de Tuimelaar, kennissen of mensen uit de buurt, op de inschrijving voor onze groep NUL te wijzen.
 • We hopen op een dusdanige toename van de inschrijvingen , dat we kunnen gaan proberen om een tweede NUL groep aan de Tuimelaar toegekend te krijgen.