Leefstijl

Lekker Fit

Schoolsportvereniging

Fijne vakantie en tot ziens

 • vakantieWe wensen alle ouders en kinderen van obs de Tuimelaar een heel goede zomervakantie .
 • We bedanken jullie voor de prima samenwerking in het afgelopen schooljaar .
 • De school begint weer op maandag 1 september . We hopen jullie dan allemaal weer gezond en heel goed uitgerust terug te zien .

Met vriendelijke groeten ,

Het team van obs de Tuimelaar.

Een geslaagd afscheid van groep 8.

 • Op 15 juli namen de kinderen van groep 8 van de Tuimelaar afscheid van school en van elkaar.
 • Ze begonnen de afscheidsdag met bowlen en een bezoek aan de bioscoop.
 • ‘s Avonds gingen ouders en kinderen van groep 8 naar het Hoogvliets Accent College , waar iedereen eerst ontvangen werd .
 • Na deze ontvangst werd door groep 8 de musical Rampenkamp opgevoerd .
 • We hebben we van jullie optreden genoten , wat werd er prachtig toneel gespeeld en gezongen en wat een talent hebben jullie .
 • Na de opvoering kwam iedereen weer bij elkaar en begonnen we aan het officiële afscheid .Juf Chantal en meester Herman hadden voor ieder kind was er een persoonlijk woord en ze ontvingen een getuigschrift en aan aandenken van onze oudercommissie .
 • Aan het eind van de avond werd ook nog aandacht besteed aan meester Herman , die zijn laatste afscheidsavond had gehad . Hij gaat met ingang van 1 augustus met pensioen.
 • Tot slot bedanken we onze ouderraad die met heel veel inzet heeft gezorgd voor een geweldig geslaagde afscheidsavond.

Onderstaand vinden jullie een aantal filmpjes achter elkaar gemonteerd van de afscheidsavond van groep 8 van obs de Tuimelaar.

Laatste weekbrief van dit schooljaar.

InformatieavondBeste ouders en leerlingen van obs de Tuimelaar .

Dit is de laatste weekbrief van dit schooljaar en hierin de laatste nieuwtjes en mededelingen die nog van belang zijn .We wensen iedereen een heel goede zomervakantie en zien jullie graag op maandag 1 september weer bij ons terug .

Met vriendelijke groet,

Alle medewerkers van obs de Tuimelaar.

Schoolvakanties 2014-2015 plus studiedagen.

 • Start school 1 september 2014
 • Studiedagen maandag 15 september en dinsdag 16 september 2014.
 • Herfstvakantie
  maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober 2014
 • Studiedagen maandag 3 november en dinsdag 4 november 2014
 • Studiedagen donderdag 27 november en vrijdag 28 november 2014.
 • Kerstvakantie 
  maandag 22 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015
 • Studiedagen donderdag 22 januari en vrijdag 23 januari 2015.
 • Voorjaarsvakantie 
  maandag 23 februari t/m vrijdag  27 februari 2015
 • Studiedagen donderdag 12 februari en vrijdag 13 februari 2015.
 • Paasvakantie 
  vrijdag 3 april t/m 6 april 2015
 • Meivakantie
  maandag.27 april t/m vrijdag 8 mei 2015
 • Hemelvaartvakantie 
  donderdag 14 mei t/m vrijdag 15 mei 2015
 • Pinkstervakantie
  maandag 25 mei 2015
 • Studiedagen donderdag 25 juni tot en  vrijdag 26 juni 2015
 • Zomervakantie
  maandag 13 juli t/m vrijdag  21 augustus 2015

Hulp gevraagd bij de schoonmaak in de groepen 1-2.

 • schoonmaakZoals ieder jaar worden alle materialen ( onder andere puzzels , blokken , lego , spullen uit de poppenhoek enzovoorts ) aan het eind van het schooljaar goed schoongemaakt .
 • We kunnen dan het nieuwe schooljaar met schoongemaakte materialen beginnen .
 • We hebben zoveel spullen, dat het heel prettig zou zijn wanneer we van ouders hulp bij de schoonmaak zouden krijgen .
 • Bij de groepen 1-2 hangt een lijst waarop U kunt aangeven of U wilt helpen en op welke dag .

Nieuws over juf Marina van groep Nul.

 • nieuwe-baan Ouders van kinderen van groep Nul hebben kregen de afgelopen week informatie over het vertrek van juf Marina bij groep NUL . Zij is door Plein Nul 10 overgeplaatst .
 • Juf Marina zal bij een andere Nul groep aan het werk gaan en zal in onze groep Nul met ingang van het nieuwe schooljaar vervangen worden door juf Nicole .
 • Juf Nicole zal samen met juf Veronique de kinderen van onze Nul groep gaan begeleiden .
 • We wensen juf Marina heel veel succes op haar nieuwe werkplek en bedanken haar voor alles wat ze eerst op onze peuterspeelzaal en later in groep Nul voor onze kinderen gedaan heeft .

De schoolgids en de bewaarkalender.

 • InformatieavondPas een paar weken na de zomervakantie ontvangt U van ons de schoolgids en de bewaarkalender .
 • Om U toch nu al te informeren over vakanties en ingeplande studiedagen , vindt U het schema hiervan nogmaals onderstaand.
 • We vragen U om hier nu al rekening mee te houden .

Afscheid van de kinderen van groep 8.

 • Dinsdag 15 juli nemen we officieel afscheid van de kinderen van groep 8.
 • Overdag gaan ze met elkaar bowlen en zwemmen en ’s avonds voeren ze voor hun ouders de musical op .
 • Voor het opvoeren van de musical maken we deze keer gebruik van de prachtige accommodatie van het Accent College , de Hoogvlietse school voor praktijkonderwijs .
 • Na de musical nemen we officieel afscheid van onze kanjers van groep 8.
 • We wensen hen ontzettend veel succes op hun nieuwe scholen en hopen jullie regelmatig bij ons op de Tuimelaar terug te zien .

Rapportavond

 • rapportOp dinsdag 8 juli is de gespreksavond voor alle groepen .
 • De groepen 3 tot en met 8 krijgen dan ook hun rapport uitgereikt .
 • Een uitnodiging voor deze gespreksavond is bij de weekbrief verstrekt .

Weekbrief maandag 7 juli 2014 tot en met vrijdag 11 juli 2014.

info_signDe weekbrief  van maandag 7 juli 2014 tot en met vrijdag 11 juli 2014.

Uitkomst toetsen

 • goedgedaanWe meldden al eerder dat alle kinderen hun Cito toetsen hebben gemaakt .
 • Over de uitkomst van deze toetsen zal U tijdens de rapportavond worden geïnformeerd .
 • Nu al kunnen we aangeven dat we met elkaar prima resultaten behaald hebben en dat het harde werken door onze kinderen en leerkrachten niet voor niets geweest is.
 • Alle kinderen hebben gezien hun mogelijkheden uitstekend gescoord.

Meester Herman gaat met pensioen

 •  onderzoek_pensioen_vrije_tijdMeester Herman , al 40 jaren werkzaam op onze school en al jaren werkzaam in de bovenbouw, gaat met ingang van 1 augustus 2014 met pensioen .
 • Hij heeft ervoor gekozen om heel sober afscheid te nemen van ouders en kinderen .
 • Wel worden de ouders van zijn huidige groep 7-8 uitgenodigd om hem de hand te schudden . Hiervoor krijgen deze ouders nog aan aparte uitnodiging .
 • Natuurlijk zal er met het team op een uitermate passende wijze aandacht aan zijn pensionering besteed worden .
 • Dat heeft hij verdiend door zijn jarenlange inzet voor onze school .
 • We wensen hem na zijn pensionering samen met zijn vrouw een heel goede tijd .

Juf Tinka gaat naar een andere school .

 • nieuwe-baanJuf Tinka , onze juf van groep 2, gaat na jaren op de Tuimelaar gewerkt te hebben , op een andere school werken .
 • Ze gaat daar weer met kleuters werken maar wordt daar ook verantwoordelijk het opzetten van onderwijs dat gedeeltelijk in het Engels gegeven wordt .
 • We gunnen haar deze nieuwe uitdagende baan van harte en bedanken haar voor alles wat ze op en voor de Tuimelaar gedaan heeft .
 • Ook voor de juf gaan we nog iets gezelligs organiseren,
 • De kinderen krijgen hier een apart briefje voor.

Nogmaals de vakanties en studiedagen voor het nieuwe schooljaar

 • schoolvakantieAl eerder ontving U van ons een overzicht van de vakanties en studiedagen voor het schooljaar 2014-2015.
 • Omdat we nog een aantal cursussen pas later konden inplannen , is het eerder verstrekte schema gewijzigd.
 • Het definitieve overzicht vindt U onderstaand.

Schoolvakanties 2014-2015 plus studiedagen.

-       Start school 1 september 2014

Studiedagen maandag 15 september en dinsdag 16 september 2014.

Herfstvakantie
maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober 2014

Studiedagen maandag 3 november en dinsdag 4 november 2014

Studiedagen donderdag 27 november en vrijdag 28 november 2014.

Kerstvakantie
maandag 22 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015

Studiedagen donderdag 22 januari en vrijdag 23 januari 2015.

Voorjaarsvakantie
maandag 23 februari t/m vrijdag  27 februari 2015

Studiedagen donderdag 12 februari en vrijdag 13 februari 2015.

Paasvakantie
vrijdag 3 april t/m 6 april 2015

Meivakantie
maandag.27 april t/m vrijdag 8 mei 2015

Hemelvaartvakantie
donderdag 14 mei t/m vrijdag 15 mei 2015

Pinkstervakantie
maandag 25 mei 2015

Studiedagen donderdag 25 juni tot en  vrijdag 26 juni 2015

Zomervakantie
maandag 13 juli t/m vrijdag  21 augustus 2015

De klassenverdeling voor 2014-2015.

 • klassenZoals al eerder aangeven komen er steeds meer kinderen naar onze school .
 • In de onderbouw hebben we groepen met veel leerlingen en in de bovenbouw hebben we groepen met maar kleine aantallen kinderen .
 •  Bij de indeling van de groepen hebben we hier rekening mee moeten houden . We krijgen hierdoor in de groepen 1 tot en met 4 behoorlijk flinke groepen en hebben voor de toekomstige groepen 5 tot en met 8 2 combinatiegroepen moeten maken en dat worden dan een groep 5-6 en een groep 7-8.
 • In het begin van het nieuwe schooljaar worden ouders van deze groepen uitgenodigd voor uitleg over de wijze waarop in een combinatiegroep met de kinderen gewerkt wordt.
 • De leerkrachten van de Tuimelaar hebben voldoende kennis en ervaring met het werken met een combinatiegroep en ook in dit schooljaar hadden we een groep 7-8 waarin met de kinderen goede resultaten behaald zijn .
 • Bij de inzet van personeel hebben we rekening moeten houden met het vertrek van juf Tinka naar een andere school en met de pensionering van meester Herman Luyckx.
 • We gaan dit opvangen doordat onze beide ib-ers juf Nancy en juf Annelies, naast hun taak als intern begeleider, een aantal dagen les gaan geven en ook juf Ina zal naast haar taak als locatieleider twee dagen les gaan geven .
 • Deze opzet is ook uitgebreid besproken met ouders en leerkrachten van de medezeggenschapschapsraad en zij hebben met deze opzet ingestemd .

De klassenverdeling voor het schooljaar 2014- 2015 .

 • Groep 1 ; Juf Petra op maandag, dinsdag en donderdag en juf Annelies op woensdag en vrijdag.
 • Groep 2 ; Juf Mirella op dinsdag , woensdag en donderdag en juf Ina op maandag en vrijdag.
 • Groep 3 ; juf Karen van maandag tot en met donderdag en tot 1 januari juf Reewtie op vrijdag.
 • Groep 4 ; juf Indra .
 • Groep 5-6 ; juf Ranu.
 • Groep 7-8 ; juf Chantal op maandag, donderdag en vrijdag en juf Nancy op dinsdag en woensdag.

Als de groepen 1 en 2 nog aanzienlijk gaan groeien, willen we te gaan starten met een derde kleutergroep .Tot slot ; als U nog vragen heeft over de klassenverdeling voor het komende scholjaar,  kunt U hiervoor terecht bij de schoolleiding .Die zal Uw vragen graag beantwoorden.